';

I Mistrzostwa Świata Niesłyszących w klasie Puck 09/2018